Мода, модни тенденции, здраве, красота и лайфстайл списание и директория
Fashion.bg » Richmart » Игра » Официални правила

Официални правила

I. Организатор на играта е РИЧМАРТ ЕООД, с търговски адрес: Русе 7000, бул. Трети март 15 в партньорство с ФАШЪН.БГ ЕООД, с търговски адрес: Русе 7004, ул. Плиска 52, вх.А, ет.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: richmart.fashion.bg/pravila.php.

II. Регистрацията за участие в играта се осъществява след попълване на формата на адрес richmart.fashion.bg/register.php

III. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 14 години, с изключение на служителите на РИЧМАРТ ЕООД и ФАШЪН.БГ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). Всяко лице може да участва само по веднъж, като попълни трите си имена, валиден email адрес и като отговори на зададения въпрос.

IV. Периодът на играта е 20 март - 20 май 2013 г.

V. Наградите в играта са 100 мъжки сака, предоставени от РИЧМАРТ ЕООД. Тегленето и обявяването на печелившите участници ще се осъществи на 20 април и 20 май в сайта на играта, като на всяка от датите ще бъдат изтеглени по 50 печеливши участници. След това печелившите ще могат да получат наградите си от фирмения магазин на адрес: 19-ти Февруари 22 (Арда), град Русе или да заявят получаването им по пощата като изпратят пощенския си адрес. Участници, непотърсили наградите, спечелени от тях в 30-дневен срок от датата на спечелване на наградата, губят правото да получат наградите.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

I. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

II. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на РИЧМАРТ ЕООД и нейните подизпълнители ФАШЪН.БГ ЕООД доброволно личните си данни (име, e-mail), за цели, свързани с участието в играта и/или разпространението на наградите.

ДРУГИ:

I. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на играта ще бъде автоматично дисквалифициран от Организаторите. Нарушение включва действия за:
а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в играта;
б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на активността.

II. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.

III. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

IV. С участието си в играта вие предоставяте на РИЧМАРТ ЕООД и ФАШЪН.БГ ЕООД разрешение да ви изпращат e-mail съобщения, свързани с играта, както и с други игри, промоции и актуална информация от сайта www.fashion.bg.


УЧАСТВАЙ В ИГРАТА

За сайта ¦ Реклама ¦ Добави сайт ¦ Условия за ползване ¦ Партньори ¦ За контакти
Нарисувай си роклявиж повече

Нарисувай си роклявиж повече