Облеклото на джентълмена - апотеоз на шивача


Джентлеменът обожава немислимо фините материи на Лоро Пиана, деликатно-драматичните дипли на Napoli su Мisura, изящно нервозната, и все пак безупречна непристореност на ръчните шевове, повече от сладострастни, обмислените пропорции, едва ли не в смисъла на канона на Поликлет, музейната памет на етикетите с монограм и дата на съшиване, флиртуващата автентика на илиците, полупритвореност на одеянието над най-изразителната част от човешкото тяло - ръката. Ако е в състояние, си шие в Лондон при корифея на ръчния шев - Рубиначи. А ако бъде номиниран за най-елегантен мъж на годината, праща тъкмо шивача си да получи наградата.

Една музеизация, скъпоценно вложена проспективно още с ушиването на дрехата и налагаща ценността си в ретроспектива. Джентълменът изповядва дълбоко убеждение, че елегантният мъжки костюм, колкото и скъп да е, далеч не е просто бизнес-калъф и паметник на статусно положение, а елегантно обличие-комплимент за тялото, с всичките му естествени особености. "Защо да изглеждам беден, след като съм богат!" - възкликва веднъж простодушно Валентино, а легендарната Даяна Вриланд настоява,  че само стилът й помагал сутрин да се събуди.


Облеклото на джентлемена - апотеоз на шивача


Надявам се да не сте задрямали от това патетично въведение, несъшито с бели конци, но дори и да е така, ще ви се присънят вълнующи силуети, които не ще ви оставят безразлични.  Кратък, но изчерпателен компендиум на дрескода, една катедрала на вкуса и охраняващите го предразсъдъци.
Направили комплимент на денди Бо Брамъл, че предходната вечер бил извънредно елегантен. Хладнокръвният отговор  гласял: "Вероятно не съм бил тъй елегантен, след като сте го забелязали…". Брамъл също така твърди, че в извивката на яката и диплите на вратовръзката се таи много повече драматизъм, отколкото някои си въобразяват и посвещава на тази драперия-енголпие около два часа от сутрешния си тоалет. А когато  будещият възхищение с шика си и обявен от Анна Уинтор за най-елегантен мъж в целия свят, Лапо Елкан, бива запитан в Лондон къде шие или купува костюмите си, отвръща: "Не ги купувам, унаследявам ги!". Децентност и традиционалност, съобразно прескрипциите на дрескода.

Идеята за идеалния мъжки гардероб във всички онези нелишени от церемониалност случаи, в които мъжът следва страхопочитателно да се съобрази с предписанията на dress code или, другояче казано, кодекса на облеклото, има апогея си през деветнадесети век и търпи модерни развития на упростяване и практичност. Английският термин, както е добре известно, обозначава регламент на облекло съобразно поводите, часовете и местата, където джентълменът благоволява да се яви денем или вечер - във висшето общество, в двора, в църкви на венчавки и тържествени молебени, на коктейли, представления, ресепсии в легации и балове. 

Различаваме в сферата на официозното: Court dress - парадно придворно облекло, диктувано от традициите на съответния двор, Formal в разновидностите Morning dress денем и White tie вечер,  Semi-formal в разновидностите Smoking вечер и Stroller денем, Informal в разновидностите Cocktail (old style) или Business attire.


Следва продължение...


Снимка: richmartmenstyle.com