Облеклото на джентълмена:
Колекция MAX & MORITZ tailored
Limited Edition


Колекцията Max&Moritz, щастливо дава среща на няколко модни интуиции, властващи ултимативно и потресаващо в съвременната мъжка елегантност - традициите на италианската сартория, английските модни предразсъдъци, есенциално въплътени във феномена на макаронизма и един особен хедонизъм, свързан с понятието soive.


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited EditionSoive е понятие на артифицирана наслада от обличието в галантни епохи. Макаронизмът е афектация на английското късно рококо в сферата на прециозната мъжка елегантност, когато подражанието на френски дворцови образци сред денди взема връх, нелишен от куриозност, ала примамлив с остроумието си.

Белите копринени чорапи и салонните пантофи, инкрустирани с брилянти, разбира се, са отдавна поотминали, освен в английския кралски двор, ала вътрешният джоб на мъжкия жакет е едно малко наследство от времето на макаронизма. В нашата колекция този джоб, избродиран с българска шевица, ще бъде отреден за книга джобен формат, един вид интимност на произхода и на културните интереси…, без които всяко модно увлечение е не повече от маскарад.


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


И тъй, чудесната колаборация между италианската сартория, английските предразсъдъци и невероятните макаронически предпочитания към редки цветове в прециозни епохи дава есенцията на съвременната мъжка елегантност, в известен смисъл, ултимативно безвременна. А идеята за безвременен мъжки гардероб е повече от фасцинираща. Нека уясним и какво разбираме под безвременна модна поява!

Модната поява, подиумна или улична, е презумптивно мълчалива; тя трябва да заслепи и не в бъбривост, а в показ. Модният показ спектакулира исторически положения на одеянието, понякога силно персонализирани, обезателно чувство за съвременност, но не както го разбират профаните и без което мнозина биха се почувствали несигурно, статусни положения, безусловно важни, ала отново преувеличавани от отново профаните, степени на изразително уеднаквяване за уясняване на различие, струващо се скъпоценно и, най-трудно доловимо за наново профаните - детайли на симплифициране и кларифициране, позволяващи силует, цвят, фактура, както и самата възможност на обличието, да се съзерцават забвенно, като че за първи път. Това е особена, спекулативна оптика на достъп до мнимо първозданни, изчистени от смисъл, забвенни величини - голота, обличие и чиста, сладостно лишена от смисъл примамливост на повърхността.


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Какво следва да притежава съобразно предписанията на дрескода в личния си гардероб един джентлемен, основни компоненти на предлаганата колекция: няколко костюма в сарториалната традиция, райе, каре и монохром, някои от тях с биета по реверите, няколко смокинга, включително и т.нар. хибридни, разбира се фрак и морнинг джакет за особено церемониални случаи, кадифени кабинетни пижами за артистични партита, няколко униформени куртки, придаващи едновременно церемониалност и мъжественост, пелерина и елегантно палто. Идеалният мъжки гардероб позволява остроумна съчетаемост, обмислена в сходността на материите и фактурите, както и в спокойствието на уяснена стилистична хармония. Ала нали следва да вложим и българска специфика?

Българският fashion дизайн досега не успя да пресъздаде и да комерсиализира в по-плътни комплекси цялото богатство на ролева унаследеност, като черпи от картини, архивни снимки, или дори, защо не - литературни източници. Съвършено не става дума да се навлече национална носия и тъй националните цървули, а за такова калкиране на традиционни елементи от български градски костюми, което да звучи свръхсъвременно и да представлява интригуващ прочит на българската историческа съдба, без елементи на назидателност, разбира се.

Историзиращата тенденция във fashion-вариант обаче може да бъде изключително дидактично-досадна, ако не е точно преценена и балансирана. Струва ни се, че това най-много се удава на дендизма, който именно успява да удържи паметливостта си далеч от музеен привкус, залагайки на консерватизма, но шокирайки с точно преценен съвременен елемент, поднесен иронично. Едно dandy е винаги без притеснение елегантно и високата корава яка не му пречи да дансува в коя да е дискотека.


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


Облеклото на джентълмена: Колекция MAX & MORITZ tailored Limited Edition


В България dandy са били цар Фердинанд, писателите Чавдар Мутафов и Светосрав Минков. Тази линия досега не е конципирана в българската мода, а много интересна би била колекция от облекла, представляващи дендита от различни български епохи, като започваме от първия образец на българския средновековен снобизъм - Византия, премине се през dandy a la Франга с известен левантински нюанс, отдаде се почит на големия dandy Фердинад в няколко модела, калкиращи различни царски инсигнии в осъвременен прочит и във впечатлението за една възобновена дворцовост, добави се едно соц-dandy и за финал се разгърнат няколко съвременни дендистки вариации, обединени в темата за fashion пакостниците Max&Moritz.


Снимки:
Денди, лице на Клъстера за мъжка мода (Men's Fashion Cluster), представя модели от колекция Max&Moritz, създадена по идея на Денди, с подкрепата на Клъстера и изработена от Ричмарт
© Fashion.bg