Вратовръзката - от шал за врата до украшение за врата


Многобройни публикации за вратовръзката и нейния първопроизход назовават траяновата колона в Рим като пример за представяне на първообраза на това украшение за врата. Ала онова, което римските легионери носят в началото на второто столетие след Христа, твърде слабо напомня днешната вратовръзка: става дума за парче плат, което се завързва около врата. Истински предходник на вратовръзката е по скоро вратната кърпа от средата на седемнадесети век, вече станала задължителна част от мъжкото облекло. Тогава една островърха "вратовръзка" е символ на извънредно богатство. И най-скъпите ръчно изработени днешни вратовръзки са нищо като цена в сравнение с островърхата кравата на крал Чарлз II, носена в далечната 1660 г. Тя струвала 20 паунда и 12 шилинга и то по време, в което няколко паунда са си една добра годишна рента.

В Америка през осемнадесети век намираме първия прототип на днешната вратовръзка. Така наречената Bandanna e една голяма десенирана кърпа, която няколко пъти се увива около врата и след това се връзва на панделка. Американският боксьор James Belcher я прави популярна.

Първият денди, англичанинът George Bryan Brummell повиква на мода в ранния деветнадесети век един друг атитюд. Този легендарен денди и стилист ненавиждал френската слонска украшателност в мъжкото облекло. Облеклото на един истински джентлемен в никой случай не бивало, според Брамъл, да бъде преиграно и натрапчиво. Така Брамъл стига до един look, който се състои от син фрак, бежова жилетка, черни ботуши и ослепително бяла вратовръзка. В случая ни интересува най-вече последното. Брамъл, удостоен и с прозвището beau, е разполагал с огромно количество ослепително бели ленени вратовръзки и всяка сутрин отделял неприлично дълго време за достигане до опрятния възел. В случай не несполука се е вземала друга вратовръзка и процедурата продължавала до задоволителен резултат. Можете да си представите каква гигантическа употреба на лен и какви сметки за почистването на вратовръзките! Една съвременна вратовръзка не би издържала подобен експеримент.


Вратовръзката - от шал за врата до украшение за врата


Но най-непосредствен предходник на нашата съвременна вратовръзка се явяват ученическите и клубни вратовръзки. През 1880 г. членовете на Oxford University's Exeter College чрез един прост възел превръщат лентите на шапките си в първата клубна вратовръзка. На 25 юни същата година те заръчват на шивач вратовръзки в същите цветове и така отприщват една мода, която с въодушевление се възприема и от други английски клубове и колежи. А предходник на десенираната вратовръзка се явява Macclesfield tie, така назована по името на града в северозападна Англия, гдето се преработва сурова коприна от Индия и Китай. Тук през 1900 г. възникват десенираните кравати в неподозирано многообразие, произвеждани за средната класа, която чрез вратовръзката си иска да удостовери какво е постигнала.

Модерната вратовръзка в сегашния си вид съществува от 1924 г., при все че вратовръзки със сходен изглед откриваме и по снимки от преди първата световна война. Вратовръзките от 1924 г. се кроят по дължината на плата изцяло и след това се подплатяват. Но те са се износвали бързо и са давали възел с незадоволителни гънки. Нюйоркчанинът Jesse Langsdorf намира решението: той крои в един ъгъл от 45 градуса на верев. Коприната се реже на три части, които впоследствие биват зашивани. Господинът патентова откритието си и го продава в цял свят. И до ден днешен добрите вратовръзки се кроят по този начин… за радост на почитаемия Лангсдорф…